Strelac 2013

240px-Sagittarius2STRELAC

Veoma zadovoljni ulazite u ovu godinu! Izvanredan splet srećnih okolnosti poslužice vam da se veoma dobro snađete u svakoj poslovnoj situaciji. Donećete par mudrih odluka koje će se ispostaviti kao veoma profitabilne tokom godine. Imate naklonost saradnika i kolega i možete se osloniti na njih. Kraj marta- početak aprila traži od vas punu koncentraciju kako bi unapredili svoje poslovne pozicije. Od septembra  sve stege u organizaciji rada popuštaju a autoriteti kao da gube uticaj nad vama ili se potpuno povlače prepuštajući vam kormilo planiranja i odlučivanja. Ova godina je u opštem smislu za vas vrlo povoljna. U više navrata vaš urođeni optimizam se može ustalasati ali se nemože nikada u potpunosti izgubiti. I sve ono što vam se bude dešavalo  u drugoj polovini godine, tačnije od jeseni zavisiće isljučivo od vas. Samim tim i potpuna odgovornost a i zasluge pripašce samo vama. Materijalni momenat jača već u prvim mesecima ove godine a dobre okolnosti za zaradu prate vas tokom čitave godine . Nećete štedeti i nećete se ničega odricati. Davno planirano putovanje se konačno može ostvariti drugom polovinom leta. Ako budete želeli svoju karijeru da nastavite negde van granica avgust će biti idealan za to. jupiter u vašem sedmom polju daje vam blagoslov da u ovoj godini napokon uđete  u bračne vode ,  ili nađete osobu sa kojom ćete poželeti to da učinite. Kada je reč o zdravlju, mogući su Problemi sa krvnim sudovima, glavoboljom i nesanicom krajem zime i poslednja tri