Kigaku kalendar srećnih dana za 2013

Kigaku kalendar srećnih dana

Svaki dan nije isti. U to veruju Japanci i drugi narodi Azije, pa zato se tamo kalendari obavezno štampaju sa oznakama koje pokazuju da li su ti dani srećni ili nisu.

Postoje 6 vrsti oznaka koje su jasno prepoznatljive i pomoću kojih ćete, ako verujete u ovu vrstu predznaka, odrediti kakav je koji dan, te svoje ponašanje i aktivnosti usmeriti prema tome.

Ovaj kalendar je isti za sve horoskopske znake.

legenda

1.januar

2.februar
3.mart

4.april
5.maj
6.jun
7.jul
8.avgust
9.sept
10.oktobar
11.novembar
12.decembar
13.januar 2014